sound of the adjective or regular past ‘ed’ (Ex 1)

Time limit: 0

Quiz-summary

0 of 10 questions completed

Questions:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

Information

30 seconds each sentence – 30 giây cho mỗi câu.

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

Results

0 of 10 questions answered correctly

Your time:

Time has elapsed

You have reached 0 of 0 points, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 2. ED 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 1. Answered
 2. Review

Tóm Tắt: Cách phát âm đuôi –ed như sau:

/id/ hoặc /əd/:Khi động từ có tận cùng là phụ âm /t/ hoặc /d/

 

/t/:Khi động từ tận cùng bằng phụ âm vô thanh /p/, /f/, /k/, /s/, /∫/, /ʧ/

/d/:Khi động từ tận cùng là các nguyên âm và các phụ âm còn lại

-Một số trường hợp ngoại lệ: Một số từ kết thúc bằng –ed được dùng làm tính từ, đuôi –ed được phát âm là /id/:

Xem lại Lý Thuyết – Cách đọc ed và es

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *