quy-dinh-chinh-sach

QUY ĐỊNH và CHÍNH SÁCH

Điều 1 : Quy định sử dụng.
Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Elearnkit . Người dùng khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Elearnkit đều phải tuân thủ những quy định này.

Điều 2 : Thay đổi quy định.
Ban Quản Trị Elearnkit có thể thay đổi quy định theo các chính sách của Elearnkit. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải quy định mới lên website Elearnkit, quy định mới sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ của Elearnkit, chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

Điều 3 : Sử dụng dịch vụ.
Người dùng thỏa thuận và chấp nhận dịch vụ làm website từ Elearnkit bao gồm từ khi bắt đầu công đoạn nhận yêu cầu thiết kế cho đến lúc bàn giao phiên bản website từ Elearnkit  là người đã đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của Ban Quản Trị Elearnkit, và được Elearnkit chấp nhận sự đăng ký đó.

Điều 4:  Quản lý thông tin.
Sau khi bàn giao Elearnkit không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Elearnkit.

Điều 5: Trách nhiệm của Elearnkit khi ngưng cung cấp dịch vụ, Elearnkit sẽ hoàn lại tiền gia hạn dịch vụ trong trường hợp không cung cấp vì ngưng hoạt động.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng.
Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Elearnkit, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị.

Elearnkit có thành viên BQT tư vấn, chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu và thông tin từ quý khách. Vì vậy ngay khi chúng tôi nhận được liên hệ, yêu cầu tư vấn của quý khách, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay với quý khách bằng điện thoại hoặc email để tư vấn thêm cho quý khách.

BQT ElearnKit