REPORTED SPEECH Test – Bài Tập Lời Nói Gián Tiếp

REPORTED SPEECH Test - Bài Tập Lời Nói Gián Tiếp

Start
Congratulations - you have completed REPORTED SPEECH Test - Bài Tập Lời Nói Gián Tiếp. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%./ Điểm của bạn là %%SCORE%% trên %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

Xem Lại Lý Thuyết REPORTED SPEECH =>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *