CONDITIONAL SENTENCES Exercise 1 – online

Lý Thuyết Câu Điều Kiện – Conditional

Xem Lại Lý Thuyết => 

CONDITIONAL SENTENCES Exercise 1

30 seconds each sentence – 30 giây cho mỗi câu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *