PROGRESSIVE TENSE WITH ALWAYS

THÌ TIẾP DIỄN VỚI ALWAYS

Trạng từ always có thể được dùng với thì tiếp diễn để diễn tả:
+ Hành động được lặp đi lặp lại trong quá khứ gây cho người nói dực mình, khó chịu.
ex:
I’m always losing things. (Tôi luôn làm mất đồ.)
Why are you always biting your nails? (Vì sao bạn cứ luôn cắn móng tay thế?)
He was always losing his keys. (Anh ta cứ làm mất chìa khóa hoài.)

+ Hành động hoặc sự việc xảy ra rất thường xuyên.
I’m always meeting Mrs. Lan in the supermarket. (Tôi luôn gặp bà Lan ở siêu thị.)

+ Hành động có tính liên tục.
ex:
She’s always giving people little presents. (Cô ấy luôn cho mọi người những món quà nho nhỏ.)
He’s always working = He works the whole time. (Anh ấy làm việc suốt.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *