Văn Phạm Unit 16

SEQUENCE MARKERS
TỪ CHỈ ĐỊNH Những từ và cụm từ được dùng để két nối chuỗi các hành động, sự kiện hoặc
Read more.
PASSIVE VOICE
THỂ BỊ ĐỘNG I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG Ex: Active: Susan wrote a
Read more.