Văn Phạm Unit 13

REPORTED SPEECH
CÂU TƯỜNG THUẬT Câu tường thuật (câu gián tiếp) là câu dùng để thuật lại nội dung của lời nói
Read more.
PASSIVE VOICE
THỂ BỊ ĐỘNG I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG Ex: Active: Susan wrote a
Read more.
Compound Nouns – Danh từ ghép
Trong ngôn ngữ học và ngữ pháp, danh từ là tiếng gọi hoặc đặt tên cho người, vật, nơi chốn…
Read more.