WHY (TẠI SAO) – BECAUSE (VÌ SAO)

+ Why là trạng từ nghi vấn được dùng để hỏi lý do hoặc nguyên nhân.
        [Why+ auxiliary verb + subject…?]
Ex:
Why are you laughing? (Tại sao bạn cười?.)
Why were you late for class this morning? (Tại sao bạn trễ học sáng nay?)
Why did she do it by herself? (Tại sao cô ấy làm điều đó một mình?)

+ Because là một liên từ dùng để chỉ lý do, nguyên nhân hoặc để trả lời câu hỏi ‘Why?’
Ex:
I finished early because I worked fast. (Tôi xong việc sớm vì tôi đã làm nhanh.)
We didn’t go swimming because it was rain. (Chúng tôi đã không đi bơi bởi vì trời mưa)
Why are you crying?” – “Because John and I have had a row” (Vì sao em khóc? (Vì John và em cãi nhau.)
Why are you nervous?” – “Because I’ll have a test next period.” (“Sao bạn căng thẳng vậy? – Vì tiết sau tôi sẽ có kiểm tra một tiết”)