Văn Phạm Unit 3

What’s your job – Where
HỎI NGHỀ NGHIỆP VÀ NƠI LÀM VIỆC 1- HỎI NGHỀ NGHIỆP: Muốn hỏi về nghề nghiệp, ta có thể dùng
Read more.
Prepositions of Position
+ In: trong, ở trong. ex: the children are in the museum. (Bọn trẻ ở trong viện bảo tàng.) +
Read more.
Exclamatory – Câu cảm thán
Câu Cảm Thán là câu dùng để bày tỏ cảm xúc hoặc thái đọ (ngạc nhiên, thán phục, thú vị,
Read more.
THERE IS, THERE ARE (Có)
There is, there are dùng để nói “có” mà không nhấn mạnh đến người sở hữu. 1. Thể khẳng định:
Read more.
Comparatives and Superlatives _ So sánh bằng và so sánh nhất
1. SO SÁNH BẰNG S + V + as + adj / adv + as + noun / pronoun /
Read more.