Văn Phạm Unit 16

Modal verbs – May/Might
May và might: + May và might là động từ khiếm khuyết, không thêm s/es ở ngôi thứ 3 số
Read more.
Modal verb – Can,Could, Should, Need
MODAL VERBS: (CÁC ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI) Can/Could – Should – Need   1. Can/Could: Động từ tình thái can
Read more.
Adverbs of Frequency Trạng từ tần suất
+ Adverbs of Frequency Trạng từ tần suất (còn gọi là trạng từ năng diễn) là trạng từ được dùng
Read more.
PAST SIMPLE TENSE (THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN)
| 1. Cấu Trúc Câu: Dạng câu Động từ to be Động từ thường Khẳng định Phủ định Nghi vấn
Read more.