Văn Phạm Unit 10

WHY (TẠI SAO) – BECAUSE (VÌ SAO)
+ Why là trạng từ nghi vấn được dùng để hỏi lý do hoặc nguyên nhân.        
Read more.
IMPERATIVE SENTENCES – CÂU MỆNH LỆNH
Câu mệnh lệnh (imperative sentence) là câu dùng để ra lệnh, sai khiến hoặc đề nghị. Có hai loại câu
Read more.