Văn Phạm Unit 1

HOW FAR (BAO XA)
HOW FAR (BAO XA) How far được dùng để hỏi về khoảng cách, quãng đường. + Để hỏi khoảng cách
Read more.
QUESTION WORDS (ĐẠI TỪ NGHI VẤN)
QUESTION WORDS (ĐẠI TỪ NGHI VẤN) – Đại từ nghi vấn (Question words) là những bắt đầu bằng WH còn
Read more.
Too – So – Neither – Either
* Too và So có nghĩa là “cũng vậy”. Khi nhắc lại một điều giống người đã nói trước, ta
Read more.
MỘT SỐ CÁCH SỬ DỤNG MANY, MUCH, A LOT OF, LOTS OF
 1. Much & many Many hoặc much thường đứng trước danh từ. Many đi với danh từ đếm được và
Read more.
Comparatives and Superlatives _ So sánh bằng và so sánh nhất
1. SO SÁNH BẰNG S + V + as + adj / adv + as + noun / pronoun /
Read more.
The Simple Present – Thì hiện tại đơn
Định nghĩa Thì hiện tại đơn diễn tả hành động diễn ra ở hiện tại, thói quen, trạng thái Cấu
Read more.