Exclamatory – Câu cảm thán

Câu Cảm Thán là câu dùng để bày tỏ cảm xúc hoặc thái đọ (ngạc nhiên, thán phục, thú vị, tội nghiệp, ghê tởm …) trước một người, một sự vậy hay một sự việc nào đó.

Loại câu cảm thán được mở đầu bằng What, dùng để diễn tả ‘lời khen’ hay ‘lời than phiền’.

Công thức:

[What + (a/an) + adjective (tính từ) + noun (danh từ) + (Subject (chủ từ) + verb (động từ))]

 

ex: What a boring party! (Bữa tiệc buồn tẻ làm sao!)

What an interesting books! (Cuốn sách hay quá.)

What a beautifull car she has! (Cô ấy có một chiếc ô tô đẹp làm sao!)

Lưu ý:

Các danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều, thì không dùng mạo từ a/an.

ex: What awful weather! (Thời tiết tệ làm sao!)

What lovely girls! (Các cô gái đáng yêu quá!)