Adverbs of Frequency Trạng từ tần suất

+ Adverbs of Frequency Trạng từ tần suất (còn gọi là trạng từ năng diễn) là trạng từ được dùng để tả mức độ thường xuyên của hành động. Các trạng từ này có thể trả lời cho câu hỏi “How often …?” (Bao lâu một lần …?)

Adverbs of Frequency đứng trước động từ thường, và đứng sau động từ ‘to be’ và ‘modal verb’ (động từ khiếm khuyết).

Bảng Trạng từ Trạng từ tần suất:

Ex:

Mr. Tan often watch TV at night. (Ông Tân thường xem tivi vào buổi tối.)

They don’t usually play tennis. ( Họ không thường chơi quần vợt.)

I am always at home on Sunday. (Tôi luôn luôn ở nhà vào Chủ Nhật.)

He is never late for school. (Anh ấy không bao giờ đi học trễ)

Lưu ý:

Ngoài các trạng từ chỉ tần suất, ta còn có các cụm trạng từ chỉ tần suất như: everyday (mỗi ngày), every week (mỗi tuần), every month (mỗi tháng),…; once a week (mỗi tuần một lần), twice a month (mỗi tháng 2 lần), three times a year (mỗi năm ba lần) …; etc. Các cụm trạng từ này thường đứng cuối câu.

ex:

I go to swimming three times a week. (Tôi thường đi bơi ba lần một tuần.)

She visits her parents every week. (Cô ấy đến thăm ba mẹ mỗi tuần.)