Personal Pronouns

SUBJECT PRONOUN:  Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ

– Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ của câu( subject pronoun) được dùng để thay thế một danh từ làm chủ ngữ của câu.

– Các đại từ nhân xưng được làm chủ ngữ trong câu:

I :tôi, tớ, anh…..(Ngôi thứ nhất)

You: cậu, bạn, anh , chị …; các cậu/ anh/ chị …  (Ngôi thứ hai số it và số nhiều)

She: chị ấy, bạn ấy…(dùng cho nữ, Ngôi thứ 3 số ít)

He: anh ấy, bạn ấy….(dùng cho nam, Ngôi thứ 3 số ít)

It: nó (dùng cho con vật, đò vật, Ngôi thứ 3 số ít)

We: Chúng tôi, chúng tớ, chúng mình ( Ngôi thứ nhất, số nhiều)

They: họ, các cậu/ các anh/ các chị ấy…. (dùng cho nam lẫn nữ, các vật – Ngôi thứ 3 số nhiều)

Diễn Giải:

I (Tôi, tớ, cháu…)
– Là đại từ chủ ngữ thứ nhất số ít. Ngôi thứ nhất là dùng để nói (chỉ) về bản thân mình, người nói.
– Trong tiếng anh chỉ có một từ để nói về bản thân mình là (I), không giống như trong tiếng Việt có rất nhiều cách xưng hô tùy thuộc vào người mình đang nói chuyện và thứ bậc của họ là gì? Ví dụ: Tôi, con, cháu, tớ, anh, em, bố, mẹ….
Ex:
I like reading books        Tôi thích đọc sách.
I love you so much         Anh yêu em rất nhiều.
I am a doctor                   Chị là bác sĩ.

You( bạn, các bạn….)
-Là đại từ chủ ngữ ngôi thứ hai. Ngôi thứ hai dùng để gọi người đang tiếp xúc với mình
-You dùng cho cả số ít và số nhiều, nghĩa là dù người nói chuyện trực tiếp với mình là một người hay hơn một người chúng ta đều dùng You
Ex:
You are so kind                Bạn thật là tốt bụng.
You must do your homework      Các em phải làm bài tập về nhà.

– Cũng giống như đại từ chủ ngữ “ I”, “You” cũng không phân biệt người mình nói có thứ bậc gì (anh, chị, em, cháu, cô, chú, bác etc.) so với mình.
Ex:
You are so beautiful                    Em thật là đẹp
You should go home before 9 o’clock                      Con nên về nhà trước 9 giờ

He/ She / It  ( anh ấy, cô ấy, nó..)
–  Đại từ chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít
– Được dùng để nói về một đối tượng khác ngoài 2 đối tượng tiếp xúc với nhau ( chúng ta dùng “he” nếu người mà chúng ta nói đến là nam, chúng ta dùng “she” nếu người mà chúng ta nói đến là nữ, hoặc dùng “it” nếu đó là một con vật hoặc một đồ vật.
Ex:
She is my teacher                 Cô ấy là cô giáo của mình.
He is fat                                Anh ấy thì béo.
It is my book                        Đây là sách của tớ.

We ( chúng tôi, chúng mình..).
– Đại từ chủ ngữ ngôi thứ nhất số nhiều.
– Được dùng để nói về bản thân mình và người khác. Từ “we” có thể bao hàm hoặc không bao hàm người ( những người ) mà chúng ta đang nói chuyện cùng.
Ex:
Sau khi kết thúc trận bóng đá bạn nói với càu thủ khác trong đội: We are the winners – chúng ta là những người chiến thắng. Trong cách nói này “We” bao gồm cả bạn và những người mà bạn đang nói chuyện cùng

They ( họ, các bạn ấy, các chị ấy, các anh ấy, chúng….)
– Đại từ chủ ngữ ngôi thứ 3 số nhiều.
– Được dùng để nói về một nhóm người hoặc một nhóm vật (không bao hàm những đối tượng đang nói chuyện với nhau và không phân biệt nam nữ )
Ex:
They are doctor                                  Họ là những bác sĩ.
I have 2 dogs. They are very lovely.    Tôi có 2 con chó. Chúng rất đáng yêu.