Indefinite Articles: a, an

Trong tiếng Anh, người ta chia mạo từ (article) ra làm 2 loại: mạo từ xác định (definite article) “the” và mạo từ không xác định (indefinite article) “a, an”. Mạo từ xác định được dùng để chỉ một sự vật hay sự việc cụ thể và cả người nghe và nói đều biết về sự vật hay sự việc đó. Mạo từ không xác định dùng để chỉ một sự vật hay sự việc bất kỳ.

Mạo từ không xác (A, An)

Tổng quát

 

– ‘A, an’ được sử dụng để nói về công việc của một người nào đó, công dụng của vật, tính chất của vật hay tính cách của con người.

 • Julia is a lawyer.

Julia là một luật sư.

 • This car is a station wagon.

Chiếc xe này là loại xe station wagon.

 • She’s a generous person.

Cô ấy là người rộng rãi.

2. ‘A, an’ được sử dụng để nói chung chung về một việc hay vật nào đó.

 • A scarf makes any outfit look a little more interesting.

Một cái khăn quàng có thể làm cho bất kỳ bộ quần áo nào đều trông đẹp hơn.

 • An unpaid parking ticket can lead to many problems.

Một hóa đơn đậu xe chưa thanh toán có thể dẫn đến nhiều vấn đề.

3. ‘A, an’ được dùng đề mô tả khái quát một người nào đó (nếu chúng ta không biết người đó hoặc đặc điểm của họ không quan trọng).

 • A woman knocked on the door while you were at the store.

Trong khi anh đang ở ngoài cửa hàng thì có một người phụ nữ gõ cửa nhà anh.

(Ở đây chúng ta chỉ biết là có một người phụ nữ chứ chúng ta không biết người phụ nữ đó là ai.)

 • Jeff is dating a lawyer.

Jeff đang hẹn hò với một luật sư.

(Người luật sư đó là ai? Chúng ta không biết cũng không quan tâm. Điều quan trọng là người đó là một luật sư.)

4. ‘A, an’ được sử dụng trong mô tả. Cấu trúc mô tả sẽ là ‘a, an + tính từ + danh từ’

 • Tom has a long commute.

Tom phải đi một đoạn đường dài để đến công ty.

 • Susan has a lovely smile.

Susan có một nụ cười thật đẹp.

+ Khi nào chúng ta dùng ‘a’ và khi nào dùng ‘an’

Chúng ta sử dụng ‘a’ trước danh từ hay tính từ bắt đầu bằng phụ âm (ví dụ: a car, a large order). Chúng ta cũng dùng ‘a’ trước danh từ hay tính từ bắt đầu bằng âm ‘u’ hoặc ‘eu’ nếu từ đó phát âm với âm ‘y’ (ví dụ: a uniform, a European country)

Chúng ta dùng ‘an’ trước danh từ hay tính từ bắt đầu bằng nguyên sâm (ví dụ: an adorable dog, an unusual request), trừ ‘u’ và ‘eu’ được nêu ở trên.

1. Với danh từ số nhiều, chúng ta mạo từ ‘some’

Ví dụ:

Số ít: Please bring a chair.

Số nhiều: Please bring some chairs.

2. Với danh từ không đếm được chúng ta dùng mạo từ ‘some’

Ví dụ:

 • Would you like some coffee? (BUT: Would you like a cup of coffee?)

Anh có muốn dùng cà phê không?

 • Please pick up some sugar at the store. (BUT: Please pick up a bag of sugar at the store).

Làm ơn đi cửa hàng mua một ít đường.