GREETING-Loi-chao-hoi-ngu-phap-lop-6

GREETING – Lời chào hỏi

Cách dùng :
-Muốn bày tỏ sự liên hệ, tình bạn hữu hay sự hiệ diện của một người.
Đối với bạn bè hoặ người thân quen biết, chúng ta nói “ Hello” hoặc “Hi” và kèm theo tên gọi ( Informal greeting ) lời chào thân mật.

Ex:
Hello, Peter                 Hi, Peter.

Đối với người lớn hoặc không thân chúng ta nói:
Good morning                         Chào buổi sáng
Good afternoon                       Chào buổi chiều
Good evening                          Chào buổi tối

Và có thể kèm theo từ “ Mr/ Mrs/ Ms” và tên gọi ( Formal greeting – lời chào trang trọng).

Ex:
Good morning, Mr.Smith
Good afternoon, Ms.Hoa

–  Khi gặp nhau sau một thời gian vắng mặt, sau lời chào chúng ta thường hỏi thăm sức khỏe = câu hỏi:
How are you?              Bạn có khỏe không?

Và thường được trả lời:
I am fine. Thanks/ Thank you.

Khi mọi chuyện đều tốt và có thể hỏi lại bằng câu: “ And you?/ What about you?”

Ex: Good morning, Mr.Smith. How are you?
I am fine. Thank you. And you?