Văn Phạm Unit 3

Where are you? (Bạn ở đâu?)
HỎI VỀ ĐỊA ĐIỂM, NƠI CHỐN Where are you? (Bạn ở đâu?) Ta dùng trạng từ nghi vấn Where (ở
Read more.
What do you do? (Hỏi Về Nghề Nghiệp)
What do you do? (Hỏi Về Nghề Nghiệp) + Muốn hỏi về nghề nghiệp ta dùng đại từ nghi vấn
Read more.
THE PLURAL NOUNS (DANH TỪ SỐ NHIỀU )
THE PLURAL NOUNS (DANH TỪ SỐ NHIỀU ) Danh từ đếm được thường có 2 dạng: danh từ số ít
Read more.
WHO (AI)
WHO (AI) + Who là một đại từ nghi vấn để hỏi về người. Who + is + this? (Đây
Read more.
HOW MUCH/ HOW MANY – HỎI VỀ SỐ LƯỢNG
HOW MUCH/ HOW MANY – HỎI VỀ SỐ LƯỢNG + Muốn hỏi về số lượng hoặc vật, ta dùng cấu
Read more.
THERE IS, THERE ARE (Có)
There is, there are dùng để nói “có” mà không nhấn mạnh đến người sở hữu. 1. Thể khẳng định:
Read more.
What are these/those? Hỏi về đồ vật số nhiều
1. Muốn hỏi về một đồ vật số ít, ta dùng đại từ nghi vấn What? (gì? cái gì?) What
Read more.
Possessive Adjectives – Tính Từ Sở Hữu
Các tính từ sở hữu cùng với các đại từ nhân xưng (personal pronouns) tương quan như sau: Ngôi Đại từ nhân xưng Tính
Read more.