Văn Phạm Unit 16

Modal verb – Should
Should: Động từ tình thái should (nên, phải) được dùng để diễn đạt một lời đề nghị, lời khuyên, sự
Read more.
WHY (TẠI SAO) – BECAUSE (VÌ SAO)
+ Why là trạng từ nghi vấn được dùng để hỏi lý do hoặc nguyên nhân.        
Read more.
IMPERATIVE SENTENCES – CÂU MỆNH LỆNH
Câu mệnh lệnh (imperative sentence) là câu dùng để ra lệnh, sai khiến hoặc đề nghị. Có hai loại câu
Read more.