Văn Phạm Unit 1

Demonstratives – this-these/that-those
Nói về vật hay người ở gần, ta dùng this và these. This: cái này (số ít) | these: những
Read more.
How old…? – Hỏi Tuổi
HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ TUỔI + Muốn hỏi về tuổi, ta dùng mẫu câu có dạng: How old +
Read more.
How are you? = What is your age?
Trong Tiếng Anh, có 2 cách hỏi tuổi, chúng ta sử dụng tính từ old hoặc danh từ age. HOW
Read more.
My Name
TỰ GIỚI THIỆU TÊN Để tự giới thiệu tên mình, ta có hai cách: + Cách 1: I am +
Read more.
SIMPLE PRESENT OF ‘TO BE’: Động từ to be
To be (động từ to be ) Cách dùng động từ to be ở thì hiệ tại đơn Động từ
Read more.
Personal Pronouns
SUBJECT PRONOUN:  Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ – Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ của câu( subject
Read more.
GREETING-Loi-chao-hoi-ngu-phap-lop-6
GREETING – Lời chào hỏi
Cách dùng : -Muốn bày tỏ sự liên hệ, tình bạn hữu hay sự hiệ diện của một người. –Đối
Read more.