Văn Phạm Unit 1

WISH CLAUSE
I. Mục đích yêu cầu: Học xong bài học sinh có thể: 1. Sử dụng động từ trong câu mơ
Read more.
PAST SIMPLE TENSE (THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN)
1. Cấu Trúc Câu: Dạng câu Động từ to be Động từ thường Khẳng định S + was / were
Read more.